อุปกรณ์ในการเล่นกีฬาฟุตบอล

อุปกรณ์ในการเล่นกีฬาฟุตบอล

อุปกรณ์ฟุตบอล

อุปกรณ์ในการเล่นกีฬาฟุตบอล เพราะอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเล่นกีฬาฟุตบอลนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมก็ คือลูกฟุตบอล และลูกฟุตบอลนั้นจะต้องได้รับการยอมรับจาก F.I.F.A. โดยจะมีน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน 396-453 กรัม หรือหากลูกฟุตบอลนั้นเปียกน้ำ และมีการเปื้อนโคลน ทางทีมงานที่มีส่วนในความรับผิดชอบนั้นจะต้องทำความสะอาดลูกฟุตบอล และจะต้องเช็ดให้แห้งก่อนที่จะทำการแข่งขันฟุตบอล และมาตรฐานในการแข่งขันฟุตบอลจะต้องมีตาข่ายประตูที่ได้มาตรฐานของการรับรองในการแข่งขันฟุตบอล และต้องไม่มีการขาด หรือมีช่องโหว่ในการติดตั้งอย่างที่ไม่มั่นคง เพราะทางสมาคมได้มีการตรวจเช็คสิ่งของที่จะทำในการแข่งขันฟุตบอลโดยที่หลังจากการแข่งขันฟุตบอลเสร็จแล้วทางทีมงานที่ดูแลในการรักษาความสะอาดในการที่ใช้แล้วก็เก็บให้ห่างจากความร้อน เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหาได้ ส่วนป้ายให้คะแนนนั้นจะต้องมีความระวังโดยไม่ให้เปียกน้ำโดยเด็จขาด และเพื่อป้องกันการผุพังของป้ายบอกคะแนน และควรจะเก็บเอาไว้ในที่ห่างจากความชื้น และในที่ร่ม หรือเก็บเอาไว้ในห้องเก็บของให้มอดชิด และส่วนเสาประตูนั้นจะต้องหมั่นตรวจสอบความแข็งแรงของเสาฟุตบอลเมื่อหลังเวลาฝึกซ้อม หรือหลังจากการแข่งขันฟุตบอลต้องอยู่ในสภาพที่มีมั่นคง แข็งแรงอยู่เสมอ เพราะถ้าเสาฟุตบอลไม่มีความแข่งแรงแล้วอาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่นักฟุตบอลได้  เพราะอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการแข่งขันฟุตบอลแล้วอุปกรณ์จะต้องได้คุณภาพที่ดี และจะต้องได้มาตรฐานที่ทางสมาคม หรือทางสโมสรนั้นได้กำหนดไว้